"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
(5) growth, habit, relaxation
Kolokacji: 3
(8) spam, passenger, commuter
Kolokacji: 3
2. encourage artists = zachęcaj artystów encourage artists
4. encourage workers = zachęcaj robotników encourage workers
6. encourage farmers = zachęcaj rolników encourage farmers
8. encourage listeners = zachęcaj słuchaczy encourage listeners
9. encourage employers = zachęcaj pracodawców encourage employers
10. encourage Americans = zachęcaj Amerykanów encourage Americans
11. encourage developers = zachęcaj developerów encourage developers
13. encourage victims = zachęcaj ofiary encourage victims
14. encourage scientists = zachęcaj naukowców encourage scientists
15. encourage candidates = zachęcaj kandydatów encourage candidates
16. encourage hopes = zachęcaj nadzieje encourage hopes
17. encourage Jews = zachęcaj żydów encourage Jews
18. encourage researchers = zachęcaj pracowników naukowych encourage researchers
19. encourage drivers = zachęcaj kierowców encourage drivers
20. encourage actors = zachęcaj aktorów encourage actors
21. encourage blacks = zachęcaj czarnoskórych encourage blacks
22. encourage forms = zachęcaj formy encourage forms
23. encourage volunteers = zachęcaj ochotników encourage volunteers
24. encourage choreographers = zachęcaj choreografów encourage choreographers
25. encourage optimism = zachęcaj optymizm encourage optimism
26. encourage applicants = zachęcaj kandydatów encourage applicants
27. encourage builders = zachęcaj robotników budowlanych encourage builders
(27) education, training, breeding
Kolokacji: 3
(31) son, girl, daughter
Kolokacji: 3
(32) investor, lender
Kolokacji: 2
(34) saving, standard
Kolokacji: 2
(39) visitor, visit
Kolokacji: 2
(41) reform, redevelopment
Kolokacji: 2
(42) teacher, manager, peasant
Kolokacji: 3
(44) spending, sales
Kolokacji: 2
(46) efficiency, coordination
Kolokacji: 2
(48) entrepreneurship, volunteerism
Kolokacji: 2
(49) owner, homeowner, retention
Kolokacji: 3
(50) responsibility, accountability
Kolokacji: 2
(53) democracy, sector, minority
Kolokacji: 3
(54) partnership, policy, bonding
Kolokacji: 3
(57) officer, official, stewardship
Kolokacji: 3
(61) openness, transparency
Kolokacji: 2
(62) lending, disclosure
Kolokacji: 2
(63) corporation, firm
Kolokacji: 2
(64) tenant, landlord, landowner
Kolokacji: 3
(66) Muslim, Catholic, Christian
Kolokacji: 3
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.