"encourage forms" — Słownik kolokacji angielskich

encourage forms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj formy
  1. encourage czasownik + form rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I feel it is good that he encourages other forms of art, other than musical.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo