"encourage players" — Słownik kolokacji angielskich

encourage players kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj graczy
  1. encourage czasownik + player rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To have something like this is great because it encourages other young players.

powered by  eTutor logo