"encourage builders" — Słownik kolokacji angielskich

encourage builders kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj robotników budowlanych
  1. encourage czasownik + builder rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Housing experts are looking for ways to encourage local builders to provide labor and material for crash programs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo