"encourage choreographers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj choreografów
  1. encourage czasownik + choreographer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is admirable to encourage female ballet choreographers, who are in short supply.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo