"encourage listeners" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj słuchaczy
  1. encourage czasownik + listener rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In an early form of the game in 2007, he encouraged listeners to send "I love you" messages to a contact at random.

powered by  eTutor logo