"tell one's listeners" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś słuchacze
  1. tell czasownik + listener rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So I wanted to take some time to tell our listeners.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo