"encourage candidates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj kandydatów
  1. encourage czasownik + candidate rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It makes no attempt to require or even encourage candidates to raise a majority of their funds from within their districts.

powered by  eTutor logo