"encourage supporters" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage one's supporters
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj zwolenników
  1. encourage czasownik + supporter rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Participating member groups play a key role in encouraging their supporters to vote.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo