"encourage victims" — Słownik kolokacji angielskich

encourage victims kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj ofiary
  1. encourage czasownik + victim rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The publicity may have encouraged victims in other nations to come forward with their allegations of abuse, thus appearing to spread the crisis.

powered by  eTutor logo