"encourage Jews" — Słownik kolokacji angielskich

encourage Jews kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj żydów
  1. encourage czasownik + Jew rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the same time the Soviet authorities encouraged Jews to fill in the newly emptied government and civil service jobs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo