"encourage one's friends" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś przyjaciele
  1. encourage czasownik + friend rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I hope we can encourage our American friends to take up that role again.

powered by  eTutor logo