"encourage employees" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage one's employees
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj pracowników
  1. encourage czasownik + employee rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "That is not what we encourage our employees to do."

powered by  eTutor logo