"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(1) design, intend, aim, mean
Kolokacji: 5
1. try to encourage = spróbuj zachęcać try to encourage
2. used to encourage = użyty by zachęcać used to encourage
3. help encourage = pomóż zachęcać help encourage
4. seek to encourage = staraj się zachęcać seek to encourage
5. continue to encourage = kontynuuj zachęcanie continue to encourage
6. begin encouraging = zacznij zachęcać begin encouraging
7. work to encourage = pracuj by zachęcać work to encourage
8. continue encourage = kontynuować zachęcać continue encourage
(3) want, seem, need, hope, like
Kolokacji: 5
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.