ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"seek to encourage" — Słownik kolokacji angielskich

seek to encourage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): staraj się zachęcać
  1. seek czasownik + encourage czasownik
    Zwykła kolokacja

    He sought to encourage them to change their lives.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo