"designed to encourage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany by zachęcać
  1. design czasownik + encourage czasownik
    Zwykła kolokacja

    The programs will be designed to encourage young people's participation in jazz.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo