ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intended to encourage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć zamiar zachęcać
  1. intend czasownik + encourage czasownik
    Zwykła kolokacja

    It was also intended to encourage further research in the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo