PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) strongly, effectively
Kolokacji: 2
(5) simply, merely, positively
Kolokacji: 3
(6) generally, specifically
Kolokacji: 2
(8) deliberately, inadvertently
Kolokacji: 2
(9) repeatedly, continually
Kolokacji: 2
(10) hardly, sufficiently
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.