"used to encourage" — Słownik kolokacji angielskich

used to encourage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyty by zachęcać
  1. use czasownik + encourage czasownik
    Zwykła kolokacja

    Or too much fertilizer may have been used to encourage leaf growth.

    Podobne kolokacje: