ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage one's students" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: student is encouraged
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś studenci
  1. encourage czasownik + student rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I do encourage all my students to watch and study.

powered by  eTutor logo