"encourage throughout" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj przez cały czas
  1. encourage czasownik + throughout przyimek
    Zwykła kolokacja

    The students do not only excel in the tournaments; they encourage the activity throughout the school and their community.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo