ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage among" — Słownik kolokacji angielskich

encourage among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać wśród
  1. encourage czasownik + among przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He is also in the position to encourage reading among young people, since they would be a natural audience for the book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo