"encourage against" — Słownik kolokacji angielskich

encourage against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać przeciwko
  1. encourage czasownik + against przyimek
    Zwykła kolokacja

    Many dissidents point out that the government recently encouraged demonstrations against terrorists.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo