KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. designed to encourage = zaprojektowany by zachęcać designed to encourage
3. try to encourage = spróbuj zachęcać try to encourage
4. want to encourage = chciej zachęcać want to encourage
5. used to encourage = użyty by zachęcać used to encourage
6. help encourage = pomóż zachęcać help encourage
7. seek to encourage = staraj się zachęcać seek to encourage
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.