ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"want to encourage" — Słownik kolokacji angielskich

want to encourage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej zachęcać
  1. want czasownik + encourage czasownik
    Zwykła kolokacja

    Yet I would not want to encourage another to try the same thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo