KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. encourage against = zachęcać przeciwko encourage against
2. encourage throughout = zachęcaj przez cały czas encourage throughout
4. encourage across = zachęcaj wszerz encourage across
5. encourage around = zachęcaj wokół encourage around
6. encourage under = zachęcaj poniżej encourage under
7. encourage over = zachęcać ponad encourage over
8. encourage after = zachęcaj potem encourage after
9. encourage toward = zachęcać w kierunku encourage toward
10. encourage amongst = zachęcać wśród encourage amongst
11. encourage without = zachęcaj na zewnątrz encourage without
12. encourage between = zachęcaj pośrodku encourage between
13. encourage towards = zachęcać w kierunku encourage towards
14. encourage of = zachęcać z encourage of
15. encourage despite = zachęcać pomimo encourage despite
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.