ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"try to encourage" — Słownik kolokacji angielskich

try to encourage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj zachęcać
  1. try czasownik + encourage czasownik
    Zwykła kolokacja

    We are trying to encourage investments - local and foreign.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo