"encourage developers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj developerów
  1. encourage czasownik + developer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    To stimulate new game ideas, some of the big publishers have taken steps to encourage independent developers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo