"encourage one's employees" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś pracownicy
  1. encourage czasownik + employee rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "That is not what we encourage our employees to do."

powered by  eTutor logo