"encourage workers" — Słownik kolokacji angielskich

encourage workers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj robotników
  1. encourage czasownik + worker rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Middle class boy encourages workers to bankrupt company and so gain nothing.

powered by  eTutor logo