"encourage individuals" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj osoby
  1. encourage czasownik + individual rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It would use $4.6 billion in tax credits over the next five years to encourage companies and individuals to limit those emissions.

powered by  eTutor logo