"encourage hopes" — Słownik kolokacji angielskich

encourage hopes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj nadzieje
  1. encourage czasownik + hope rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That hardly encourages hopes that consumers will spend enough to work off the inventory stockpile.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo