"encourage applicants" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj kandydatów
  1. encourage czasownik + applicant rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This encouraged more applicants, with Lisburn and Ballymena being joined by Carrickfergus, Craigavon, Coleraine, and Newry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo