"encourage friends" — Słownik kolokacji angielskich

encourage friends kolokacja
Popularniejsza odmiana: encourage one's friends
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj przyjaciół
  1. encourage czasownik + friend rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Brown campaign said it wants people to encourage their family members and friends to give $100.

powered by  eTutor logo