"encourage one's supporters" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś zwolennicy
  1. encourage czasownik + supporter rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Participating member groups play a key role in encouraging their supporters to vote.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo