"encourage drivers" — Słownik kolokacji angielskich

encourage drivers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj kierowców
  1. encourage czasownik + driver rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The argument from Kath Lomax was that the series helped encourage new drivers into the formula.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo