"use drivers" — Słownik kolokacji angielskich

use drivers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierowcy wykorzystania
  1. use czasownik + driver rzeczownik
    Silna kolokacja

    Many people use guides and drivers but you can just as well use public...

    Podobne kolokacje: