"encourage farmers" — Słownik kolokacji angielskich

encourage farmers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj rolników
  1. encourage czasownik + farmer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We will encourage farmers, retailers and manufacturers to work together to increase our share of the European food market.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo