"encourage scientists" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj naukowców
  1. encourage czasownik + scientist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She has long sought to encourage young scientists, and women in particular.

powered by  eTutor logo