"scientist found" — Słownik kolokacji angielskich

scientist found kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowiec znalazł
  1. find czasownik + scientist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the 2003 film Looney Tunes: Back in Action, the mad scientist found in the California desert is looking for an interocitor that she misplaced.

powered by  eTutor logo