"include scientists" — Słownik kolokacji angielskich

include scientists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj naukowców
  1. include czasownik + scientist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's as if the editors lowered their standards to include scientists, and that was not necessary.

powered by  eTutor logo