"encourage Americans" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj Amerykanów
  1. encourage czasownik + American rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Declining interest rates have encouraged Americans to buy houses and cars and have been a positive force on the economy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo