"encourage volunteers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj ochotników
  1. encourage czasownik + volunteer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Peace Corps has encouraged volunteers in these areas to spend vacation time in the United States, said Dana Topousis, an organization spokeswoman.

powered by  eTutor logo