"encourage employers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj pracodawców
  1. encourage czasownik + employer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In theory, he said, it would encourage more employers to offer health insurance to employees.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo