"encourage actors" — Słownik kolokacji angielskich

encourage actors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj aktorów
  1. encourage czasownik + actor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    (Cagney had also encouraged other young actors, including Don Dubbins, for whom he found roles in two 1956 films.)

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo