"encourage artists" — Słownik kolokacji angielskich

encourage artists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj artystów
  1. encourage czasownik + artist rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He won his first award in 1952 which is given to encourage young amateur artists to turn professional.

powered by  eTutor logo