"encourage researchers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj pracowników naukowych
  1. encourage czasownik + researcher rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Israel launched additional programs to open new opportunities in scientific fields to encourage Israeli scientists and researchers living abroad to return home.

powered by  eTutor logo