"encourage blacks" — Słownik kolokacji angielskich

encourage blacks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj czarnoskórych
  1. encourage czasownik + black rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    African American literature, which circulated in the county, encouraged blacks to "push for better treatment."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo