"encourage optimism" — Słownik kolokacji angielskich

encourage optimism kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj optymizm
  1. encourage czasownik + optimism rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But there are several significant differences between the baseball and hockey businesses that might encourage cautious optimism among fans.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo