KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage czasownik

damage + rzeczownik
Kolokacji: 63
damage one's reputation • damage one's credibility • damage one's image • damage the economy • damage relations • ...
czasownik + damage
Kolokacji: 3
avoid damaging • risk damaging • prevent damaging
damage + przyimek
Kolokacji: 25
damaged by • damaged beyond • damaged during • damage to • damaged from • ...
damage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 62
badly damaged • severely damaged • heavily damaged • seriously damaged • further damage • permanently damaged • ...

damage rzeczownik

rzeczownik + damage
Kolokacji: 90
brain damage • property damage • liver damage • collateral damage • nerve damage • tissue damage • flood damage • water damage • ...
damage + rzeczownik
Kolokacji: 16
damage control • damage award • damage assessment • damage report • damage claim • ...
damage + czasownik
Kolokacji: 40
damage occurs • damage causes • damage results • damage totals • damage amounts • ...
czasownik + damage
Kolokacji: 89
cause damage • suffer damage • inflict damage • sustain damage • prevent damage • seek damages • award damages • ...
przymiotnik + damage
Kolokacji: 182
serious damage • severe damage • extensive damage • punitive damage • significant damage • minor damage • permanent damage • ...
przyimek + damage
Kolokacji: 20
without damage • for damages • of damage • in damages • against damage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.